Gå til hovedindhold

Sproggrupper

Beskrivelse af sproggrupperne

hastrup plantage

Oplysninger om begge sproggrupper

Sproggrupper

For begge grupper gælder det, at der sendes materiale med hjem i en mappe. Materialet kan anvendes både i børnehaven og hjemme. Det er vigtigt, at barnet oplever, at der er sammenhæng mellem det de laver i sproggrupperne og i deres hverdag. Det er vores fælles ansvar, at dette sikres.

Hvem kan komme i sproggruppe?

Børnehavebørn i alderen 3-6 år med svære sproglige udfordringer, kan visiteres til én af Sproghusets grupper. Børnene visiteres til Sproghuset fra hele Ikast-Brande Kommune.

Hvordan kommer man i en sproggruppe

For at kunne starte i en sproggruppe, skal barnet visiteres af den lokale talekonsulent, der kommer i børnehaven. Talekonsulenten vurderer i samråd med forældre og børnehave, om et af sproggruppetilbuddene passer til barnet.

Der er plads til 14 børn, som er fordelt i 2 grupper. Opdelingen er foretaget ud fra børnenes sproglige udfordringer. Der er fire gruppeforløb årligt i både kommunikation og fonologi.

Grupperne mødes to gange om ugen i et forløb på 7 uger.

Transport

Vi tilbyder at barnet kan køre i taxa frem og tilbage til Sproghuset.
Hvis forældrene ønsker at aflevere eller hente barnet selv, er det selvfølgelig også en mulighed.

Start og slut i grupperne

Den første dag i gruppen er forældrene med, og kan køre i taxa sammen med barnet.
Som afslutning på forløbet i gruppen, mødes vi til en samtale, hvor forældre, børnehave og den lokale talekonsulent deltager. Her vil vi snakke om barnets sproglige udvikling, og den videre plan.

De to sproggrupper

Du kan læse mere om de to sproggrupper nedenfor

Fonologigruppen

Denne gruppe er for børn, som primært har vanskeligheder med udtalen af ord.

Via konceptet "Hit med lyden" arbejder vi med børnenes udtale ud fra lyde, bogstaver, dyr og håndtegn.

Vi skifter imellem gruppeaktiviteter og individuel taleundervisning. Der er 6 børn i gruppen.

Hit med lyden er et koncept der arbejder med børns udtale ud fra lyde, bogstaver, dyr og håndtegn.

Konceptet har en legende tilgang til lydarbejdet, hvilket gør det sjovt og spændende for børnene at arbejde med de forskellige sproglyde.

Materialet består af et univers af forskellige dyr. Til hvert dyr hører et bogstav, et håndtegn og en lyd. Eksempelvis hedder dyret til bogstavet [P] Palle Post og håndtegnet der passer til, laves ved at føre hånden op foran munden, så man kan mærke pustet fra /p/-lyden. Ligeledes er der til hvert dyr tilknyttet en sang, bøger, rim og remser og billeder der giver et utal af aktivitetsmuligheder.

Hit med lyden kan styrke det sproglige fundament og give inspiration til et kvalitativt arbejde med børns sprog. Barnet får en basisviden om det danske alfabet, og får som nævnt rettet opmærksomheden mod sprogets lydside, hvilket også er en forudsætning for den senere læseindlæring.

Personalet i fonologigruppen består af en talekonsulent og en sprogpædagog.  Herudover er en musikpædagog fra Ikast-Brande Kommunale Musikskole tilknyttet en gang om ugen.

Kommunikationsgruppen

Denne gruppe er for børn med en grundlæggende forsinket sproglig udvkling.

Det kan vise sig som en langsom udvikling af sprog og sprogforståelse, hvilket kan betyde at barnet har svært ved at indgå i en dialog eller fortælle om egne oplevelser.  Barnet kan også have problemer med at udtale ord og danne sætninger. Vanskelighederne forekommer ofte samtidigt.

Der er 8 børn i gruppen. Her lægger vi bla. vægt på, at støtte børnene i selv at udtrykke sig, danne sætninger og føre gode samtaler både med de voksne og med hinanden.

Personalet i kommunikationsgruppen består af tre sprogpædagoger. Herudover er en musikpædagog fra Ikast-Brande Kommunale Musikskole tilknyttet