Gå til hovedindhold

Sproggrupper

Beskrivelse af sproggrupperne

Sproghusets indgang

Hvem kan komme i sproggruppe i Sproghuset?

Børnehavebørn i alderen 3-6 år med svære sproglige udfordringer, kan visiteres én sproggruppe.
Udfordringerne kan f.eks. være omkring:
- Fonologi: Udtalen af sprogets lyde
- Sprog i samspil: Bruge sproget sammen med andre børn og voksne, ordforråd, sætninger, forstå beskeder
Børnene visiteres til Sproghuset fra hele Ikast-Brande Kommune.

Hvordan kommer man i en sproggruppe

For at kunne starte i en sproggruppe, skal barnet visiteres af den lokale talekonsulent, der kommer i børnehaven.
Talekonsulenten vurderer i samråd med forældre og børnehave, om et forløb i en sproggruppe passer til barnet.

Antal børn og personale
Gruppen mødes to gange om ugen og består ialt af 8 børn og tre voksne
Der er fire gruppeforløb årligt – 2 forløb med start i januar og 2 med start i august.

Transport

Vi tilbyder at barnet kan køre i taxa frem og tilbage til Sproghuset.
Hvis forældrene selv ønsker at aflevere eller hente barnet, er det selvfølgelig også en mulighed.

Første dag i gruppen med forældre

Den første dag i gruppeforløbet er en kort dag og her deltager én forælder pr. barn.

Forælder og barn kører i taxaen sammen for, at øve det.

Under forløbet

I løbet af barnets tid i sproggruppen, er der i alt tre uger hvor barnet ikke skal i gruppe.
Her vil en personale fra gruppen i stedet ud i børnehaven, til gensidig sproglig sparring, samt forældrevejledning.

Afslutning på forløbet

Som afslutning på forløbet afholder vi en samtale i Sproghuset.

I samtalen deltager forældre, barnets pædagog, den lokale talekonsulent og Sproghuset.

Samtalen vil være en opsamling og vurdering af, hvad der har fungeret godt for barnet, og hvad der med succes kan arbejdes videre med.

Planlagte sprog aktiviteter
I gruppen skifter vi både imellem aktiviteter for hele gruppen, aktiviteter i små grupper og aktiviteter med det enkelte barn.
Indholdet vil være forskelligt og er tilpasset barnets sproglige udfordringer.

Sprog i samspil med andre
I gruppen har vi fokus på, at støtte barnet i at bruge sproget
i samspil med børn og voksne. Blandt andet igennem udviklingslege hvor personalet er en del af legen og som en sproglig rollemodel giver idéer til hvilke ord og sætninger barnet kan bruge i legen.

”Hit med lyden”
For børn kun med udfordringer omkring deres udtale, er der individuel  taleundervisning sammen med talekonsulenten der er tilknyttet gruppen.
Via konceptet "Hit med lyden" arbejdes der med børnenes udtale, ud fra en legende tilgang omkring sproglydene, bogstaver, dyr og håndtegn.

Billeder
Se i billedarkivet hvad vi laver i grupperne - ved at klikke her

Personalet i sproggrupperne

 

Hold 1 – tirsdag og onsdag:

Eva, Charlotte, Charlotte H, Karina, Astrid

 

Hold 2 – torsdag og fredag:

Eva, Charlotte, Charlotte H, Hanne, Astrid

 

 
Eva Brokholm Tang Sørensen
Sprogvejleder
evasore@ikast-brande.dk


Charlotte Rabs
Sprogvejleder
chrab@ikast-brande.dk

Charlotte Hansen

Charlotte Bilstrup Hansen
Sprogvejleder
chahans@ikast-brande.dk

 


Karina Elstrøm Vorret Meedom 
Talekonsulent - tosprogskonsulent
kaevm@ikast-brande.dk

 


Hanne Svanholm Amorsen
Talekonsulent
hanamor@ikast-brande.dk

 


Astrid Jørgensen
Musikpædagog
asjor@ikast-brande.dk