Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
 

Velkommen til Sproghuset

I Sproghuset har vi tre forskellige tilbud indenfor 0-6 års området - 2 gruppetilbud samt et tilbud om vejledning til personalet i daginstitutionerne.


Begge gruppetilbud er til børn i 3-6 års alderen, der har brug for en særlig indsats i forhold til deres sprog. I grupperne er der et tæt samarbejde med forældre og barnets institution.

Fonologigruppen er primært for børn der har vanskeligheder med at udtale forskellige lyde i sproget.
 
Kommunikationsgruppen er primært for børn, der har andre sproglige vanskeligheder, f.eks. omkring ordforråd, begreber, sætningsopbygning og dialog.

Du kan læse mere om de to sproggrupper her (link)


I vejledningstilbuddet er udgangspunktet at inspirere personalet til at arbejde meget bevidst med sproget i hverdagen.

Du kan læse mere om vores vejledningstilbud for ansatte i daginstitutioner her (link) 

 

 

Kontaktoplysninger

Adresse: Sproghuset har lokaler hos daginstitutionen Vestbyens Børnehus. - Stadion Allé 19, 7430 Ikast

Telefon Sproghuset: Tlf 9960 4773

Afbuds telefon i sproggrupperne: - hvis et barn er syg eller lignende, kan der om morgenen ringes afbud til:
leder Josephine Bilkerdük Tlf 24 97 00 72
 
Der er telefonisk vejledning fredage klokken 10.00 - 12.00

PERSONALE TILKNYTTET SPROGHUSET

Leder Josephine Bilkerdük
mail: jobil@ikast-brande.dk 
tlf: 99 60 47 60

Teamkoordinator og Sprogvejleder Charlotte Rabs
mail: chrab@ikast-brande.dk

Sprogvejleder Alis Kaasgaard
mail: alkaa@ikast-brande.dk 

Sprogvejleder Hanne Marie Lauridsen
mail: halau@ikast-brande.dk
  
Tale- hørekonsulent Malene Buch Jakobsen
Mail: mabuc@ikast-brande.dk
Mobil: 30670441
  
Musikpædagog Astrid Jørgensen
Mail: asjor@ikast-brande.dk 

Sproghuset
Stadion Allé 19
7430 Ikast
Tlf: 9960 4760
E-mail: jobil@ikast-brande.dk