Skip to main content

Yoga og sprog

Yoga og sprog - forløb i Sproghuset

Yoga bidrager til positiv udvikling af børns selvforståelse og kropsbevidsthed.
Den kropslige bevidsthed bidrager til udviklingen af kognitive funktioner, som koncentration, åbenhed og mental struktureringsevne. Disse funktioner er vigtige i sprogindlæringen og i stimulationen af det talte sprog.

Yoga kan hjælpe børn til at bearbejde situationer og følelser. At blive mere fortrolig med sin krop bidrager til
udviklingen af et positivt selvværd. Yoga er sjovt at lave sammen og kan dermed også bidrage til styrkelse
af relationer – både børn imellem og mellem børn og voksne.

Vi skal arbejde med remser og yoga, yogahistorier og yogaøvelser. Vi skal have det sjovt sammen, grine, være stille, lytte indad og øve os i at bruge vores krop.

Et forløb for ti børn og to voksne fra institutionen. Vi kommer til jer i institutionen, og medbringer det vi
skal bruge. I skal blot stille et rum til rådighed.

Forløbet tilbydes til både vuggestue og børnehave. Det skal så vidt muligt være de samme børn og
voksne, der deltager alle fire gange.