Skip to main content

Forældre

Inspiration til forældres arbejde med deres børnahavebørns sprog

Inspiration til forældre

Sprogpakken

Sprogpakken er et initiativ iværksat af Socialministeriet. Det består af efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog.

På Sprogpakkens e-platform findes der en værktøjskasse, videoer med eksempler fra den pædagogiske hverdag og vejledningsfilm.

Du kan læse mere om Sprogpakkens forældredel her

Gode råd

Her er nogle illustrationer med gode råd til hvordan du kan understøtte dit barns sprogudvikling:

Giv tid

Sprog i overgange - plakater

1+4 reglen

Fem turtagninger