Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fonologigruppen

fonologigruppe billede

 

Denne gruppe er for børn, som primært har vanskeligheder med udtalen af ord.  Via konceptet "Hit med lyden" arbejder vi med børnenes udtale ud fra lyde, bogstaver, dyr og håndtegn.  Vi skifter imellem gruppeaktiviteter og individuel taleundervisning. Der er 6 børn i gruppen.

Hit med lyden er et koncept der arbejder med børns udtale ud fra lyde, bogstaver, dyr og håndtegn.

Konceptet har en legende tilgang til lydarbejdet, hvilket gør det sjovt og spændende for børnene at arbejde med de forskellige sproglyde.

Materialet består af et univers af forskellige dyr. Til hvert dyr hører et bogstav, et håndtegn og en lyd. Eksempelvis hedder dyret til bogstavet [P] Palle Post og håndtegnet der passer til, laves ved at føre hånden op foran munden, så man kan mærke pustet fra /p/-lyden. Ligeledes er der til hvert dyr tilknyttet en sang, bøger, rim og remser og billeder der giver et utal af aktivitetsmuligheder.

Hit med lyden kan styrke det sproglige fundament og give inspiration til et kvalitativt arbejde med børns sprog. Barnet får en basisviden om det danske alfabet, og får som nævnt rettet opmærksomheden mod sprogets lydside, hvilket også er en forudsætning for den senere læseindlæring.

 

Personalet i fonologigruppen består af en talekonsulent og en sprogpædagog.  Herudover er en musikpædagog fra Ikast-Brande Kommunale Musikskole tilknyttet en gang om ugen.

Sproghuset
Stadion Allé 19
7430 Ikast
Tlf: 9960 4760
E-mail: jobil@ikast-brande.dk